PRZEGLĄDY I EKSPERTYZY

 

OFERTA:

  • Naszym Klientom oferujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków w zakresie co rocznej kontroli obiektów budowlanych.
  • Pomagamy w przygotowaniu i prowadzeniu książki obiektu budowlanego.
  • Wykonujemy opinie techniczne budynków oraz ich elementów przed zmianą sposobu użytkowania.
  • Wykonujemy obliczenia nośności elementów budowlanych na legalnym i licencjonowanym oprogramowaniu.

W przypadku wyceny współpracy przy istniejących obiektach budowlanych wszystko zależy od rzetelnego wypełnienia książki obiektu budowlanego oraz stanu technicznego obiektu budowlanego.

Niejednokrotnie dodatkowo niezbędne są takie czynności jak:

- inwentaryzację obiektu budowlanego
- inwentaryzacja dokumentacji budowlanej
- protokoły okresowych kontroli
- zapoznanie się z podstawowymi parametrami i instalacjami budynku.
Warto również przygotować podstawowe informację charakteryzujące właściciela i zarządcę, oraz samą nieruchomość.

INFORMACJE DLA KLIENTÓW:

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych art. 64 Ustawy Prawo budowlane z 1994 z późniejszymi zmianami. Również ten sam przepis określa jakie obiekty zwolnione są z obowiązki prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Książka obiektu budowlanego  jest podstawowym dokumentem każdego użytkowanego obiektu budowlanego.

          Książkę obiektu budowlanego można kupić w dowolnej księgarni sprzedającej druki urzędowe. Ważne jest, aby zakupiona książka była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego.

Sporządzony w wyniku okresowej kontroli protokół określa:

           - stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą,
           - rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów,
           - zakres robót remontowych i kolejności ich wykonania,
           - metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych
             na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych
             i niszczące działanie innych czynników,
           - zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych
             do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych.
           - bezpieczeństwo użytkowania obiektu

NASZE REALIZACJE: