KIEROWANIE BUDOWĄ I NADZÓR

 

OFERTA:

Do zakresu naszych usług w zakresie nadzoru budowlanego należą:

  • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy
  • Kierowanie robotami budowlanymi, Kierownik Robót w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej
  • Nadzór autorski nad projektami
  • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

INFORMACJE:

  1. Niezbędne uprawnienia do wykonywania wyżej wymienionych zadań oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej gwarantują fachową ich realizację.
  2. W ramach pełnienia niniejszych proponujemy również nasze usługi w zakresie: „optymalizacji kosztów”.