ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ I FIZYKA BUDOWLI

 

OFERTA:

Wszystkie  świadectwa charakterystyki energetycznej wykonujemy na legalnym i licencjonowanym oprogramowaniu.

PROWADZIMY DORADZTWO W ZAKRESIE FIZYKI BUDOWLI:

  • wykonujemy obliczenia przenikania cieplnego przegród budowlanych
  • pomagamy w doborze materiałów izolacyjnych
  • dobieramy optymalny sposób ogrzewania do izolacyjności cieplnej budynku
  • doradzamy w wyborze stolarki okiennej i drzwiowej oraz sposobu ich montażu
  • przedstawiamy rozwiązania w zakresie likwidacji mostków cieplnych

INFORMACJE DLA KLIENTÓW:

           Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający zapotrzebowanie energetyczne budynku określane w kW/m2*K na rok, czyli ilość energii potrzebnej do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowania ciepłej wody wyrażone w kW energii na m2 powierzchni budynku w przeciągu roku.

          Świadectwo przygotowuje się na podstawie dokumentacji technicznej po wykonaniu obiektu budowlanego, lub w przypadku braku dokumentacji technicznej wykonuje się inwentaryzacje budynku.

          Kompletne świadectwo charakterystyczne powinno zawierać kopię uprawnień certyfikatora oraz kopie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej.

          W Polsce obowiązuje konieczność sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku  lub lokalu (istnieją szczególne wyjątki określone Prawem Budowlanym) oddawanego do użytkowania, podlegającego zbyciu lub wynajmowi.

          Świadectwo charakterystyki energetycznej dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

UWAGI

Najczęściej spotykane błędy z zakresu fizyki budowli:

- zastosowanie pompy ciepła w budynku o źle dobranej izolacyjności
- złe usytuowanie pomieszczeń w budynku, np.: pomieszczenia  na pobyt codzienny użytkowników od strony zachodniej, a pomieszczenia  gospodarcze od strony południowej
- nadmierna ilość mostków cieplnych
- niepoprawnie wykonana izolacja dachu, brak wymaganej łącznej grubości izolacji
- stosowanie okien trój szybowych w ościeżnicy o nierelatywnie większym współczynniku przenikania ciepła
- niepoprawny montaż stolarki okiennej i drzwiowej zwłaszcza przy stosowaniu rolet zewnętrznych

NASZE REALIZACJE: