PASYWNE I ENERGOOSZCZĘDNE

OFERTA:

Oferujemy wykonanie projektów :

 • domów pasywnych
 • domów energooszczędnych
 • doradztwo techniczne na cały etapie realizacji domów pasywnych i energooszczędnych

INFORMACJE:

Polecamy zapoznanie się z naszą realizacją domu pasywnego z wykorzystaniem:


- pompy ciepła z gruntowym (termalnym) wymiennikiem ciepła,
- wentylacją mechaniczną (rekuperacją),
- panelami fotowoltaicznymi z możliwością zwrotu nadprodukcji energii elektrycznej do sieci dostawcy
- materiałów o całkowitym współczynniku przenikania ciepła przegród pionowych i poziomych Uc=0,098w/m2*K

Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami technicznymi w budownictwie zaostrzono dopuszczalne współczynniki przenikana ciepła dla przegród budowlanych. Kolejne zaostrzenia tych współczynników będą obowiązywały od 01.01 2017 i 01.01.2021. Ostatecznie najbardziej rozpoznawalny wsp. U dla ścian w domach mieszkalnych będzie musiał wynosić nie więcej jak 0,2 W/m²K (do końca 2013 roku wynosi maksymalnie 0,3 W/m²K).

Dopuszczalne zużycie energii EP dla budynku jednorodzinnego. Od 2014 roku dopuszczalne EP będzie wynosiło 120 kWh/m²rok, od 2017 - 95 kWh/m²rok, a od 2021 tylko 70 kWh/m²rok, co w praktyce wymusi budowanie domów energooszczędnych bądź prawie pasywnych zużywających niemal wyłącznie energię odnawialną np. słoneczną, wiatrową.

O domie energooszczędnym możemy mówić dopiero wówczas, gdy jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, obniżymy poniżej poziomu 70 kWh/m²rok. Podział wprowadzony w europejskiej normie ISO i uzależnia energooszczędność budynku od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1m² powierzchni budynku w ciągu roku.


- powyżej 70 kWh/m²/rok - dom poza klasą energooszczędności
- 30-70 kWh/m²/rok - dom energooszczędny
 - 15-30 kWh/m²/rok - dom niskoenergetyczny
- 1-15 kWh/m²/rok - dom pasywny
- 0 kWh/m²/rok- dom zero energetyczny
 - dom o dodatnim bilansie energetycznym

Aby otrzymać dopłatę z NFOŚiGW należy  zapotrzebowanie na energię obniżyć poniżej poziomu 40 kWh/m²rok oraz spełnić szereg kosztownych wymogów i testów. W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do biura.

W skrócie dom energooszczędny jest to taki dom, który posiada:

 1. dobrą izolację przegród zewnętrznych w tym stolarki okiennej i drzwiowej
 2. zredukowane mostki termiczne
 3. wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 4. wysokosprawną instalację grzewczą

UWAGA:

NAJWAŻNIEJSZE PRZED BUDOWĄ DOMU PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO TO WG NAS:


Właściwa architektura budynku:

 1. odpowiednie ukształtowanie domu i zorientowanie wobec stron świata, uwzględnienie pasywnych zysków z energii słonecznej
 2. stolarka okienna o duży przeszkleniu lokalizowana od strony południowej
 3. stolarka okienna o niskim współczynniku przenikania ciepła jak i dla szyb tak i dla ram
 4. sytuowanie pomieszczeń na pobyt dzienny od strony południowej, a pomieszczeń gospodarczych od strony północnej
 5. bryła o korzystnym współczynniku A/V, czyli stosunek kubatury do powierzchni przegród zewnętrznych, tj. mniejszy współczynnik korzystniejszy,
 6. likwidacja mostków termicznych, 


    Właściwa instalacja do obsługi budynku:

- instalacja wentylacji mechanicznej, tj. wysoko sprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją)
- możliwość zastosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej ( obecnie często stosowane)        
- stosowanie gruntowych wymienników ciepła (pompy ciepła z odzyskiem ciepła z gruntu)
- możliwość stosowanie paneli fotowoltaicznych i liczników dwustrefowych do produkcji prądu lub zwrotu nadprodukcji do sieci elektrycznej dostawcy (dostawcy sieci oferują takie rozwiązanie, jednak jest one nowością)
- możliwość stosowania przydomowych farm wiatrowych (nie są to typowe maszty wiatrowe, a panele mocowane np. na kalenicy budynku)

NASZE REALIZACJE: