ADAPTACJA PROJEKTÓW TYPOWYCH

 

OFERTA:

  • wykonujemy wielobranżowe adaptacje projektów typowych
  • oferujemy pomoc w wyborze projektu domu spełniającego zapisy decyzji o warunkach zabudowy lub MPZP, dostosowaniu go do Państwa potrzeb oraz pozyskaniu zgody projektanta na dokonanie tych zmian
  • wykonujemy  projekty zagospodarowania terenu do projektów typowych
  • zaadaptowanie fundamentów do istniejących warunków gruntowych i terenów górniczych
  • zaadaptowanie konstrukcji dachu do warunków danej strefy obciążeń wiatrem i śniegiem
  • wykonanie projektów wymaganych przyłączy
  • uzyskanie pozwolenia na budowę
  • pośredniczymy w sprzedaży projektów katalogowych

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oferujemy usługi w zakresie kierowania budową.

PRZED ZAKUPEM PROJEKTU GOTOWEGO:

 1. należy przeanalizować koszty, pozornie tani projekt katalogowy niesie za sobą szereg kosztów dodatkowych, np. koszt projektu 2000-3000zł + adaptacja 2000-3000zł + mapa do celów projektowych 600-1000zł + opinia geotechniczna 600-1000zł = 5600-8000zł w zależności od wielkości obiektu i zakresu zmian i dostosowań do warunków miejscowych. Należy również doliczyć koszty uzyskania uzgodnień i przyłączy oraz kompletacji dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę, jak również usuwania błędów w złożonym wniosku o pozwolenie na budowę.

W cenie od 7000 można zamówić  u nas w biurze projekt indywidualny dostosowany do Państwa potrzeb z pełną obsługą do uzyskania pozwolenia na budowę.

 1. należy dokładnie przeanalizować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy
 2. należy w ww. dokumentach przeanalizować zapisy dotyczące dopuszczalnych wysokości, nachylenia i rodzaju dachu oraz inne
 3. na wielu obszarach obowiązuje ochrona konserwatorska, która narzuca dodatkowe wymagania do projektu obiektu budowlanego.
PROSZĘ PAMIĘTAĆ, NIE KAŻDY BUDYNEK BĘDZIE PASOWAŁ DO WARUNKÓW MIEJSCOWYCH.

Dlatego przed zamówieniem projektu gotowego zapraszamy na  konsultacje w naszym biurze. Pozwoli to na wybranie optymalnego projektu gotowego dla danej działki.

NASZE REALIZACJE: